Valná hromada RSK

Vážení sportovní přátelé,

výkonný výbor Radotínského sportovního klubu přijal dne 8. 3. 2018 rozhodnutí o konání valné hromady Radotínského sportovního klubu.
Jednání Valné hromady RSK se uskuteční dne 5. 4. 2018 (čtvrtek) od 18:00 hodin v zasedací místnosti Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9, Praha 5.

Program jednání Valné hromady Radotínského SK
1. Zahájení Valné hromady – seznámení s programem schůze
2. Schválení programu valné hromady
3. Ustavení mandátové komise
4. Výroční zpráva předsedy RSK – zpráva o činnosti VV RSK za rok 2017
5. Zpráva o hospodaření RSK za rok 2017
6. Zpráva kontrolní komise RSK za rok 2017
7. Zprávy jednotlivých oddílů: softbal, volejbal, nohejbal, basketbal, pétanque
8. Zpráva mandátové komise
9. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr jednání