Schůze výkonného výboru RSK

Dne 28.2.2019 se v zasedací místnosti Sportovní haly Radotín uskuteční v 17:00 hodin schůze výkonného výboru Radotínského sportovního klubu.