Zákon volejbalového oddílu č.1/2008, o brigádnických hodinách

Obecná ustanovení

§ 1. Základní povinnost

Člen oddílu má povinnost odpracovat 7 brigádnických hodin (dále jen BH) v kalendářním roce. Platí s výjimkami uvedenými dále.

§ 2. Kategorie členů

 • A – Antukahráč a milovník volejbalového sportu na antuce i písku.
 • B – Beachhráč – využívá radotínské pískové hodiny, nepohrdne ani antukovým turnajem či si přijde na antuku pinknout.
 • C – Cucáci, nezaopatřená mládež, školou povinná od 18 let do 26 let. Aktivně hrající a snažící se zdokonalit ve volejbalu.
 • D – Děti od 5 do 18 let sdružující se v několika družstvech podle věku.
 • H – Host – hostující hráč v soutěžním družstvu či kmenový člen hostující jinde.
 • S – Sympatizant s radotínským volejbalem, dlouhodobě zraněný hráč, odpočívá na rodičovské dovolené, rád se zúčastní volejsportspol akcí.
 • E – Exitčlen, který oznámil ukončení či nekomunikuje.

§ 3. Úlevy

Člen, který v průběhu roku přijde, odejde nebo změní členství, má roční povinnost alikvotně sníženou.
Člen kategorie D pracuje pod vedením trenéra a jeho BH se formálně neevidují.
Člen kategorie S je zbaven povinnosti odpracovat brigádnické hodiny. Nečlen kategorie E samozřejmě také.

§ 4. Co se počítá za brigádu

Za brigádu se počítá:

 • Údržba, úklid a budování areálu antukových a beachových hřišť
 • Příprava plesu
 • Vedení oddílu dětí
 • Čas strávený v oddílové funkci (schůze v zájmu oddílu – mimo členských schůzí oddílu, jednání s partery oddílu, příprava kroniky, vedení účetnictví,...)
 • Pečení buchet na turnaje pořádané oddílem
 • Ostatní práce prokazatelně prospěšné oddílu

§ 5. Finanční náhrada

Místo práce je možné zaplatit finanční náhradu 100,-Kč/BH. Plaťte na bankovní účet: 381220073/0800, do poznámky uveďte "Brigády - volejbal" a své jméno. Pro jistotu na platbu upozorněte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Finanční náhrada se považuje za rovnocenný příspěvek a platící člen neztrácí vůči pracujícímu členu kredit.
Za finanční náhradu se považuje i sponzorský dar minimálně ve stejné výši.

§ 6. Hlášení brigád

Každý člen si odpracované BH sám eviduje v tabulce na http://www.radotinsk.cz/volejbal/privat. V případě nejasností či nouze se lze s důvěrou obrátit na brigádnického referenta e-mailem jskrivanek(a)volny.cz.
Odpracovanou brigádu je možné nahlásit ve prospěch jiného člena.
Brigádu lze nahlásit nejdéle rok zpětně.
Brigádnický referent brigády systematicky nekontroluje, evidence se vede na bázi vzájemné důvěry. Pokud někdo bude lhát příliš, ono to na něj praskne.

§ 7. Roční uzávěrka

K poslednímu dni kalendářního roku se uzavře roční evidence.
Rozumné dluhy z předchozích let lze umořit hodinami odpracovanými navíc.
Neodpracované hodiny se přičtou ke starým dluhům z předchozích let a převedou se do nového roku.
Peníze zaplacené navíc se převádějí do příštího roku.
Hodiny odpracované navíc propadají za pochvalu.

§ 8. Milost

Členu lze prominout povinnost brigádnických hodin, pokud to schválí členská schůze oddílu nadpoloviční většinou přítomných.
Na základě žádosti člena v odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc, hmotná nouze, hostování, mimořádné zásluhy), stačí souhlas prezidenta a brigádnického referenta.

§ 9. Kontrola

Plnění povinnosti člena – stav brigádnických hodin - se kontroluje na první oddílové schůzi v kalendářním roce.
Pokud celkový dluh nepřekročí 500,- Kč, lze nad ním zamhouřit oko s důvěrou, že ho člen odpracuje příští rok.
Vyšší dluhy se tvrdě vymáhají. Dluh 1500,- Kč a vyšší zavání vyloučením z oddílu.

Závěrečná ustanovení

§ 10. Platnost a novely

Novely zákona byly: 26. října 2010, 26. října 2018
Tento zákon je platný a nabývá účinnosti dnem 23. ledna 2019

Zobrazeno: 4647