Práva a povinnosti členů volejbalového oddílu RSK

Základní práva

  • Hrát na antuce, kdykoli se mi zlíbí. Obvyklé tréninky jsou od dubna do října jedenkrát týdně kromě období, kdy se hraje soutěž.
  • Hrát na písku v hodinách vyhrazených pro RSK. Detaily viz Nedělní beach.
  • Používat šatnu Tamaru a sprchu.

Základní povinnosti

  • Zaplatit členský příspěvek 1200 Kč ročně; kdo nastoupí v průběhu roku, zaplatí poměrnou část.
  • Odpracovat 7 brigádnických hodin ročně. Detaily viz Zákon o brigádách.

Další

  • Hrát soutěže PVS dle vlastní výkonnosti (200 Kč ročně)
  • Hrát v zimě v tělocvičně 1x týdně; otevřené i pro nečleny; poplatek se mění podle počtu hráčů, obvykle to spraví 1500,- za zimu.
  • Sleva při hře na písku mimo hodiny RSK. Výše slevy se pružně mění podle osobního vztahu se Zdeňkem Krupilem, provozovatelem B.A.R.
  • Účast na akcích, které pořádáme (Mikulášský turnaj, Prasečí turnaj, Koza Cup, Sport Bál, dovolená s Volej, soustředění na Oboze….). Aktivní účast se předpokládá, ale nekontroluje.
  • Náklady jako účastnické poplatky v turnajích, vstupné na ples, pivo, jídlo, cestovné, výstroj, výzbroj,…. až na vzácné výjimky hradí každý člen sám za sebe.
Zobrazeno: 4334