Pravidla turnaje Mikulášský debl

 

Turnaj se hraje ve dvojicích.

Hráči ve dvojicích jsou pokud možno opačného pohlaví. O sporných případech rozhoduje komise.

Pokud je výrazný převis jednoho pohlaví, může ředitel turnaje určit skupinu hermafroditů, kteří vytvoří dvojice spolu.

Určení hermafroditů

Skupina hermafroditů musí mít sudý počet.

Je tvořena z hráčů početnějšího pohlaví tak, aby se počty pohlaví u zbývajících hráčů vyrovnaly nebo se lišily nejvíce o jednoho.

Pokud se hermafroditi vybírají z mužů, dá se přednost v uvedeném pořadí:

 • Hráčům do 18 let
 • Hráčům nad 60 let
 • Hráčům, kteří nejsou na soupisce
 • Hráčům, kteří hráli dříve ve družstvu B

Pokud se hermafroditi vybírají z žen, dá se přednost:

 • Vítězkám z minulých ročníků
 • Hráčkám družstva A
 • Hráčkám nad 170 cm
 • Hráčkám od 25 do 35 let

Pokud dojde při výběru k potížím, postupuje se losem.

Dvojice se určují losem. Postup:

Určí se počet družstev hermafroditů a heterosexuálů.

Hermafroditi losují z jedné čepice. V čepici jsou dvě čísla pro každé družstvo hermafroditů.

Heterosexuálové losují ze dvou čepic, v každé je jedna sada čísel družstev. Každý křičí své číslo a snaží se najít partnera.

Ten, kdo zůstane na ocet, losuje znovu z plné čepice dvojitého partnera - bigamistu.

Manželé a jim naroveň postavené dvojice nesmějí hrát spolu. Pokud se vylosují, losují z plné čepice dvojici, se kterou se prohodí.

Pokud se účastní nejvýše 6 družstev, hraje se každý s každým

Pokud se setká bigamista sám se sebou:

 • Partneři si o něj střihnou
 • Prohravší partner si pro tento zápas vylosuje ze všech ostatních partnerů opačného pohlaví náhradního bigamistu.

O pořadí rozhodují:

 • body
 • vzájemný zápas
 • rozdíl míčů
 • součet věku v letech (starší vyhrává)
 • součet vah v kilogramech (těžší vyhrává)

Pokud se účastní více než 6 družstev, hraje se modifikovaným švýcarským systémem

Určí se počet kol. Orientační vzorec: 100/Počet družstev. Nejvýše 8.

Na začátku každého kola se družstva seřadí podle těchto kritérií:

 • dosud získané body (sestupně)
 • číslo družstva (vzestupně)

Pokud je družstev lichý počet, doplní se na konec fiktivní družstvo. Nad fiktivním družstvem jeho soupeř vyhrává 2:0.

Párování soupeřů

Vhodným soupeřem se rozumí družstvo, které s námi ještě nehrálo a u kterého nenastává konflikt bigamisty.

Na začátku kola se družstva spárují podle těchto pravidel:

 1. Vezme se první nespárované družstvo shora.
 2. Spáruje se s nejbližším následujícím vhodným soupeřem.
 3. Pokud takový soupeř neexistuje, stává se družstvo plonkovým. Plonkové družstvo se prohodí s nejbližším vyšším družstvem, které:
  1. Má soupeře, který je pro plonkové družstvo vhodný.
  2. Má mezi dosud nespárovanými družstvy vhodného soupeře.

Poznámka: dvakrát se nesmí hrát ani s fiktivním družstvem.

Pořadí zápasů

První zápas v kole hraje ten, kdo v minulém kole nehrál (=hrál s fiktivním družstvem).

Jinak se hraje v pořadí párování.

Určení závěrečného pořadí

Závěrečné pořadí se určí po odehrání všech kol podle těchto pravidel:

 1. Body
 2. Vzájemný zápas (pokud lze tímto kritériem rozhodnout celou skupinu s rovností bodů)
 3. Buchholtzovo kritérium (součet bodů soupeřů)
 4. Rozdíl míčů
 5. Los

Pravidla jednotlivých zápasů

Hraje se na dva (hrané) sety beze ztrát.

Set končí 15., případně 16. bodem, pokud je rozdíl míčů větší než 1.

Set končí 17. bodem i při rozdílu 1 bod.

Každý zápas má vítěze. Vítěz se určí podle těchto pravidel:

 • Vítězství na sety
 • Vítězství na míče
 • Rychlá smrt

Body

Za zápas dostanou družstva body podle klíče:

 • vítězství 2:0 3 body
 • vítězství 1:1 2 body
 • porážka 1:1 1 bod
 • porážka 0:2 0 bodů

Rozhodování

Zápas píská On, který na tomto hřišti v předchozím zápase prohrál.

První zápasy pískají Oni, kteří začnou hrát nejpozději.

Rozhodčí má vždy pravdu.

Pravidla vlastní hry

Pokud tato pravidla nestanoví jinak, řídí se hra podle:

 • Pravidel tahaných deblů
 • Pravidel volejbalu (tam, kde pravidla tahaných deblů nic neříkají)

Viz Oficiální pravidla 2001-2004, TABARA, Přerov, září 2001

Stručný výtah z pravidel tahaných deblů

Rozměry: 2 x 4.5 x 9 m (polovina hřiště pro odbíjenou šestek)

Síť: 2.43 m

Podání: pro podání je vymezena pravá třetina od postranní čáry při pohledu k síti, hráči se v podávání pravidelně střídají vždy po dosažení změny podání, míč musí být viditelně nadhozen dříve, než nohy podávajícího opustí zem před prvním dopadem do hřiště, míč může být odbit otevřenou dlaní nebo prsty, nikoliv ale potažen. Spoluhráč může "stínit" s rukama v jakékoliv výši vlevo od podávajícího (nesmí být v zákrytu nebo vpravo od podávajícího).

Útok: jsou povoleny tyto základní druhy úderů: klasicky smečovaný,drajvovaný,lobovaný nebo šlajsovaný používaný v odbíjené v šestkách, tažený úder, kdy míč musí být tažen po jakkoliv dlouhé přímé dráze ale jen shora dolů. Míč tažený nadvakrát, tažený po zalomené dráze nebo zdola nahoru ("přes kopec") se hodnotí jako chyba.

Blok: při blokování je povolen jakýkoliv přesah přes síť, je povolena i útočná hra na straně soupeře, blokování nahrávky nebo přihrávky soupeře; blok se počítá jako první úder; po bloku může blokující hráč znovu zahrát míč.

Současný dotek: po současně hraném míči (tlačení nebo současné vypichování) nesmí hráč, který se souboje účastnil znovu hrát. Družstvo, které míč získá, může hrát ještě třikrát. Pokud míč po současném dotyku spadne mimo hřiště, dává se nový míč.

Radotínské výjimky proti oficiálním pravidlům

Hra nohou je povolená.

Přešlap pod sítí není dovolen.

Hraje se s anténkami.

Jednotné dresy, čistá trička, čísla a podobné hlouposti se nevyžadují.

Spory rozhoduje rozhodčí bez možnosti odvolání se k vyšší instanci. Žádná není.

Na změnách pravidel je možné se dohodnout do začátku losování.

Zobrazeno: 7639